Terus Membaca

Betapa menakjubkan untuk melihat Tuhan menjangkau orang di seluruh Asia Pasifik. Sementara kami berusaha untuk menjadikan kebijaksanaan firman Tuhan yang boleh mengubah hidup boleh difahami dan diperoleh oleh semua orang, kami sentiasa kagum akan cara Tuhan yang menggunakan bahan kami untuk memimpin orang datang kepada Dia, bahkan selalu melalui cara yang tidak dijangkakan.

Ketika anda membaca halaman-halaman seterusnya, semoga anda dikukuhkan oleh kisah-kisah indah daripada para pembaca, rakan sepelayanan dan orang lain tentang perbuatan Tuhan dalam hidup mereka.

Setiap 

Orang

Berharga