Panduan Memberikan Komen

Selamat menjadi komuniti Pedoman Harian! Untuk memastikan semua pengguna menikmati pengalaman yang positif, sila membaca panduan-panduan berikut sebelum anda memberikan komen.
Sila terus membaca topik ini. Matlamat kami adalah menggalakkan perbincangan dan pergaulan sesama. Topik-topik seperti berikut TIDAK akan dikirimkan di laman web ini.

  • Pujian bagi penulis atau kandungan blog.
  • Apa-apa komen yang tiada kaitan dengan topik blog. Jika anda ingin memberikan komen yang tiada kaitan dengan sumber dalam suatu blog, sila hubungi kami.
  • Komen-komen yang tidak hormat. Sila bersikap sopan dalam komen anda, terutamanya jika anda tidak setuju dengan penulis blog atau komen-komen lain.
  • Bahasa yang mempunyai kata-kata lucah, mengugut, makian, kebencian, rasis, atau seks yang eksplisit.
  • Serangan kata-kata pada penulis blog atau sesiapapun. Sebarang rujukan yang negatif terhadap orang atau organisasi lain.
  • Kenyataan politik.
  • Iklan atau usaha merayu undi.
  • Rangkaian kepada laman-laman web yang lain.
  • Maklumat peribadi anda atau orang lain, contohnya alamat e-mel, alamat surat-menyurat, nombor telefon dan sebagainya.

Sila pastikan komen anda adalah ringkas dan terang.

Tolong jangan mengulangi komen yang sama dalam bahagian yang sama.

ODB Ministries memelihara hak untuk menambah atau mengubah peraturan-peraturan yang tersebut di atas pada bila-bila masa.