Yang Terpenting Bagi Kami

Di Our Daily Bread Ministries, kami percaya kepada Tuhan di atas segala yang lain, dan bergantung kepada kebijaksanaan dan kekuatan-Nya untuk arah pelayanan kami. Alkitab ialah dasar kami. Kami menghargai peluang yang diberikan untuk berkongsi firman-Nya, dan kami bertekad untuk menjadi pengelola yang setia dalam pengurusan sumber-sumber yang telah dipercayakan kepada kami.

Prinsip-Prinsip Kami

Asas Yang Berdasarkan Alkitab

 • Menghormati Alkitab sebagai ukuran untuk menilai segala kepercayaan, ajaran, polisi dan amalan (2 Timotius 3:16) dengan berdasarkan prinsipnya.
 • Tetap berpegang kepada penyataan iman kami (2 Timotius 1:13).
 • Memberitakan seluruh ajaran Alkitab dengan jelas (Kisah Rasul-Rasul 20:27).

Kepemimpinan Berjiwa Hamba

 • Memilih pemimpin berjiwa hamba dengan kebolehan dan keperibadian yang mulia (Keluaran 18:21; 1 Timotius 3:1-13).

Komitmen Kerohanian

 • Tetap berhubung rapat dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak ingin mendengar Tuhan berkata, “Kamu tidak mengasihi Aku lagi seperti ketika kamu mula-mula percaya kepada-Ku” (Wahyu 2:4).
 • Melakukan pelayanan ODB dalam kebijaksanaan dan kekuatan Tuhan, bukan berdasarkan kekuatan sendiri (Galatia 2:20, 3:3).
 • Menunjukkan kelakuan yang konsisten, yang membezakan kita sebagai umat Tuhan, sama ada pada waktu bekerja atau selepas waktu bekerja (1 Petrus 1:14-15).
 • Selalu percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang betul (1 Petrus 3:16).

Kepedulian bagi Orang Yang Kami Layani

 • Memberikan kepedulian yang peribadi, segera dan praktikal, seperti yang ingin dilakukan kepada diri sendiri (2 Korintus 4:5, 15).
 • Mengatakan perkara-perkara benar dengan hati yang penuh kasih. Elakkan daripada menyinggung perasaan orang lain (2 Timotius 2:24).
 • Memupuk perhubungan yang terbuka dan jujur dengan orang yang memberikan respons terhadap usaha kami (2 Korintus 4:2).
 • Peka terhadap segala perhubungan dan lingkungan pengaruh, termasuk tetapi tidak terhad kepada para penjual, pelawat, jiran, komuniti dan kerajaan (Roma 13:7-8).

Kepedulian bagi Rakan-Rakan Sekerja

 • Menghargai nilai setiap individu dan menjaga kebajikan orang yang sama-sama bekerja dengan kami (Filipi 2:1-4).

Kualiti Pelayanan

 • Berusaha untuk memberikan pelayanan dan penyampaian yang akan memuliakan, menguatkan dan memperkayakan berita yang kami sampaikan (1 Korintus 10:31).
 • Menjadi pengelola yang setia bagi setiap tugasan atau sumber yang dipercayakan kepada kami (1 Korintus 4:2).

Ciri-Ciri Pelayanan

 • Meningkatkan atau mengurangkan perkembangan pelayanan ini adalah berdasar pada dana yang ada.
 • Mengelakkan daripada berhutang (Roma 13:8).
 • Tidak membuat keputusan yang hanya ingin memastikan penerusan organisasi kami (Filipi 1:19-26).
 • Mengelakkan daripada memuji diri sendiri (Amsal 27:2).

Perhubungan Dengan Pelayanan-Pelayanan Lain

 • Mengakui dan menghormati pekerjaan Tuhan melalui individu-individu atau organisasi-organisasi yang lain (1 Korintus 1:10-13).
 • Mengelakkan hubungan kerjasama yang akan menimbulkan kecurigaan dalam matlamat atau melemahkan keberkesanan kami (2 Korintus 6:14).
 • Melaksanakan pelayanan kami dengan cara yang menyokong dan melengkapi jemaah tempatan (Efesus 4:1-7).