Hak dan Kebenaran

BAHAN-BAHAN YANG DILINDUNGI/BERHAK CIPTA

Sila hubungi Bahagian Hak dan Kebenaran jika anda ingin memetik sebahagian artikel atau bahan yang berhak cipta daripada Our Daily Bread Ministries atau Discovery House Distributors Sdn. Bhd. Discovery House Distributors Sdn. Bhd. termasuklah pengurusan hak sedunia untuk Oswald Chambers Publications Association, Ltd. dan Day of Discovery untuk hak-hak seperti berikut tetapi tidak terhad kepada:

• Kebenaran
• Cetakan semula
• Terjemahan
• Penggunaan Akademik
• Pencetakan dan muat turun secara elektronik tanpa untung
• Rakaman Audio

Untuk mendapat kebenaran tentang mencetak semula bahan kami yang berhak cipta, anda mesti menghubungi kami secara bertulis (melalui e-mel atau surat). Surat anda mesti merangkumi:

• Tajuk buku, buku kecil, artikel renungan, produk rakaman, atau produk video
• Nama penuh bagi penulis/artis buku, buku kecil, artikel renungan, produk rakaman, atau produk video
Sila memberikan maklumat yang khusus tentang bahan-bahan berhak cipta yang anda ingin gunakan
• Cara penggunaan bahan itu. Sila tuliskan dengan khusus, contohnya secara komersial atau bukan
komersial, bagi penggunaan individu atau bagi tujuan pengedaran, bahan pendidikan di bilik kelas,
surat berita, buletin dan lain-lain lagi.
• Nama penuh, alamat, nombor telefon dan alamat e-mel anda.

HAK TAMBAHAN/PENTERJEMAHAN
Untuk mendapat kebenaran bagi melindungi hak-hak tambahan atau terjemahan, anda mesti menghubungi kami secara bertulis (melalui e-mel atau surat). Sila menghubungi Bahagian Hak dan Kebenaran dengan soalan-soalan seperti:

• hak-hak asing (hak untuk menterjemahkan dan menerbitkan bahan kami dalam bahasa yang selain
daripada bahasa Inggeris)
• Hak-hak penerbitan
• Hak-hak mengadakan kelab buku
• Hak-hak penerbitan secara elektronik/interaktif

Sila hantar permintaan bertulis anda kepada:
Permissions Department
Our Daily Bread Ministries/Discovery House Publishers
P.O. Box 3566
Grand Rapids, MI 49501
616-957-5741 fax
permissionsdept@odb.org