Doalah Bersama Kami

Terima kasih kerana memberi sokongan kepada kami melalui doa. Kami bergantung kepada rahmat Tuhan untuk membantu orang ramai mendekati Tuhan dan menyerap firman-Nya melalui bahan-bahan alkitabiah kami.

 

 

Malaysia

Kemiskinan, pemahaman Alkitab yang lemah, konflik mengenai iman dan tarikan-tarikan keduniaan adalah isu-isu yang dihadapi oleh gereja-gereja orang asli di Malaysia Timur. Sila berdoa …

• Bagi pasukan yang menterjemahkan kursus Basics of Christian Living dan bahan Bible Atlas kepada bahasa Malaysia: Semoga semua bahan ini dapat membantu orang percaya bertumbuh dan menjadi matang dalam iman mereka. Doakanlah untuk perlindungan Tuhan terhadap semua penterjemah kami.

• Kami dapat mencari lebih ramai rakan seiman untuk mengedarkan bahan-bahan kami di kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak, dan memupuk amalan mengadakan masa teduh dengan Tuhan di kalangan orang percaya.

 

Indonesia

• Kerja kami di Indonesia adalah banyak kerana staf dan sukarelawan kami berusaha untuk menyebarkan firman Tuhan kepada berjuta-juta orang di 33 wilayah dan 17,500 pulau. Berdoalah bagi mereka yang pergi ke banyak tempat untuk menganjurkan acara-acara pengajaran Alkitab, memperkenalkan bahan-bahan alkitabiah kepada gereja-gereja serta mendorong rakan-rakan seiman turut berusaha untuk menjangkau lebih ramai orang melalui firman-Nya.

• Berdoalah untuk projek Kawasan Pedalaman kami: Kami sedang bekerjasama dengan gereja-gereja dan organisasi-organisasi misi untuk menyokong pastor-pastor melayani di kawasan pedalaman. Kami berusaha untuk mengagihkan sekurang-kurangnya 3,000 peranti audio mudah alih yang mengandungi khutbah, petikan renungan harian dan lagu-lagu rohani.

 

Kemboja

Pengajaran sesat mengenai kedatangan kedua kali Kristus merupakan isu utama di Kemboja. Ia telah menyebabkan ramai orang tersesat dan membawa pembelahan di gereja-gereja. Sila berdoa…

• Untuk Our Daily Bread Ministries: Bahan-bahan yang kami terjemahkan dan edarkan adalah sesuai bagi orang Khmer dan dapat membantu mereka membina iman yang kukuh dalam firman Tuhan.

• Untuk pastor-pastor di Kemboja: Semasa menggembala dan memelihara jemaah daripada pengajaran sesat; sila doakan Tuhan akan membantu mereka melakukan seperti yang dikatakan oleh rasul Paulus, “Berhati-hatilah dengan dirimu sendiri dan ajaranmu. Jika engkau selalu melakukannya, engkau akan menyelamatkan baik dirimu sendiri mahupun orang yang mendengar engkau” (1 Timotius 4:16).

 

Taiwan

Pada 24 Mei 2017, mahkamah berperlembagaan di Taiwan membatalkan definisi Kod Sivil bagi perkahwinan yang menyatakan perkahwinan hanya wujud di antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Badan perundangan sekarang ada dua tahun untuk meminda Kod Sivil ini atau menggubal undang-undang yang meluluskan perkahwinan bagi pasangan sesama jenis. Sekiranya undang-undang ini diluluskan, Taiwan akan menjadi negara pertama di Asia yang meluluskan perkahwinan sesama jenis. Sila berdoa…

• Untuk Our Daily Bread Ministries: Pada bulan September, kami akan mengedarkan Siri Bimbingan, Paradise Lost kepada para pembaca dan gereja-gereja. Semoga buku kecil ini akan menguatkan kepercayaan dan keyakinan orang percaya dalam firman Tuhan dan meninjau semula isi hati Tuhan bagi hal keseksualan.

• Untuk pasukan kami di Taiwan: Mereka dapat menentukan cara untuk terus memberikan pengajaran daripada Alkitab yang boleh membimbing orang percaya menerapkan pemahaman yang lebih baik tentang firman Tuhan.