Doalah Bersama Kami

Terima kasih kerana memberi sokongan kepada kami dalam doa! Kami bergantung kepada rahmat Tuhan untuk membantu orang mendekati Tuhan dan memahami firman-Nya melalui bahan-bahan alkitabiah kami. Pusat sumber di negara-negara berikut meminta anda untuk berdoa bersama.

 

 

Australia

Walaupun Australia terdiri daripada orang Kristian secara tradisional, perkadaran orang yang mengakui mereka sebagai Kristian semakin berkurang. Gereja-gereja juga menghadapi tekanan daripada lapisan masyarakat untuk menyesuaikan pandangan awam dalam isu-isu sensitif seperti perkahwinan jantina sama, pengguguran anak dan eutanasia.
Sila berdoa …

• Bahan penjangkauan yang baru boleh diubahsuai untuk menjangkau orang tua pada ulang tahun Perang Dunia I yang ke-100 supaya ramai orang yang telah meninggalkan perjalanan iman ini akan ditujukan kembali kepada Tuhan. Bahan ini akan bersiap sedia pada pertengahan tahun 2018.

• Buku Siri Perjalanan Iman akan membantu ramai orang percaya membaca dan merenungkan firman Tuhan, mengizinkan kebenaran-Nya membentuk hidup mereka dan membantu mereka mengatasi cabaran-cabaran kehidupan.

• Penulis tempatan yang sesuai akan menyertai kami untuk menghasilkan bahan-bahan yang relevan, supaya golongan muda dijangkau dan membantu mereka membina dasar iman mereka pada Kristus dan firman-Nya di tengah-tengah persekitaran yang semakin kurang takut kepada Tuhan.

 

Hong Kong

Komuniti Kristian yang bersemangat sedang bertumbuh di Hong Kong. Usaha-usaha yang aktif untuk menjangkau pelajar-pelajar dan orang remaja telah menggalakkan orang muda kembali kepada Kristus.
Sila berdoa …

• 120,000 salinan bahan-bahan penjangkauan diagihkan di Perayaan Injil Hong Kong (30 November hingga 3 Disember 2017) akan membantu ramai orang menemukan penyelamatan Kristus.

• Tuhan akan menganugerahi hikmah dan kreativiti kepada rakan sekerja di Hong Kong semasa mereka menjangkau orang muda dengan firman Tuhan yang berbentuk cetakan atau digital.

 

Laos

Agama Kristian merupakan agama yang minoriti di Laos, negara yang dilinkungi daratan dan orang tempatan masih mengikut agama tradisional dan animisme. Kepercayaan-kepercayaan ini, diiringi kadar kemiskinan dan buta huruf yang tinggi, pemerhatian daripada pihak pemerintah mengenai pengaruh iman Kristian, segala ini menujukan cabaran-cabaran besar kepada usaha Injil di negara ini.
Sila berdoa …

• Audio bagi bahan bacaan Pedoman Harian di Laos akan menjadi satu sumber dorongan bagi ramai orang yang tiada bahan cetakan dan orang yang menggunakan bahan audio ini.

• Tuhan akan membekalkan bahan-bahan yang kami perlukan untuk meneruskan usaha di negara ini bagi ramai orang yang terdiri daripada lapisan masyarakat miskin.