Doalah Bersama Kami

Terima kasih kerana memberi sokongan kepada kami dalam doa! Kami bergantung kepada rahmat Tuhan untuk membantu orang mendekati Tuhan dan memahami firman-Nya melalui bahan-bahan alkitabiah kami. Pusat sumber di negara-negara berikut meminta anda untuk berdoa bersama.

 

 

Australia

Penjangkauan orang muda dengan firman Tuhan merupakan fokus utama kami pada tahun ini. Sila berdoa supaya Tuhan akan memimpin orang muda dan gereja-gereja untuk melayani bersama kami dalam berkongsi firman Tuhan dengan generasi ini. Berdoa supaya usaha gabungan kita akan membantu ramai orang muda di Australia membina iman mereka dalam Kristus dan firman-Nya, bahkan di kalangan masyarakat yang semakin menentang Injil. Sila berdoa …

 

Indonesia

Kami ingin membekalkan perpustakaan di 100 sekolah Kristian yang terletak di kawasan pedalaman dengan bahan-bahan bacaan yang dapat membantu kanak-kanak kampung bertumbuh dalam perjalanan mereka bersama Tuhan. Permintaan untuk bahan-bahan kanak-kanak di kawasan seperti ini adalah sangat tinggi; sila berdoa supaya kami dapat memenuhi keperluan mereka dengan kerjasama daripada beberapa organisasi dan gereja tempatan. Berdoalah supaya Tuhan akan membekalkan segala kewangan yang diperlukan untuk pencetakan dan pengagihan bahan-bahan ini. Sila berdoa …

 

Japan

Kurang daripada 2 peratus jumlah penduduk Jepun adalah Kristian. Kami sedang menterjemahkan A Story of Hope, sebuah buku kecil yang menyampaikan Injil Kristus dalam bahasa Jepun. Sila berdoa untuk penterjemah, editor dan penyunting; dan Tuhan akan mengurniakan kebijaksanaan dan bimbingan kepada mereka dalam menghasilkan bahan ini. Berdoa jugalah supaya buku kecil ini akan membantu orang percaya berkongsi iman mereka dengan ahli keluarga dan rakan-rakan. Sila berdoa …

 

Hong Kong

Hong Kong mempunyai komuniti orang Kristian yang bersemangat dan golongan ini sedang meningkat. Sila berdoa untuk kami apabila kami bekerjasama dengan gereja-gereja dalam usaha mendorong individu memupuk amalan masa renungan yang tetap dengan Tuhan. Kami akan menganjurkan dua bengkel “Mengasihi Firman Tuhan” pada tahun ini—satu program yang direkakan untuk menunjukkan kepada ahli-ahli gereja dan kumpulan kecil bagaimana mereka boleh menggunakan Our Daily Bread sebagai alat renungan yang biasa untuk menjalani kehidupan masa renungan yang stabil dan berbuah dengan Tuhan. Sila berdoa …

 

Malaysia

Jumlah penduduk Kristian di Malaysia adalah 10 peratus, majoritinya tertumpu di Malaysia Timur. Ramai penduduk di Semenanjung Malaysia sangat memerlukan harapan dan kasih yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan, tetapi mereka mungkin tidak pernah mendengar tentang Yesus atau tidak tahu bagaimana untuk mencari Dia. Rakan Penjangkauan juga bekerjasama dengan kami untuk menjangkau golongan ini dan berkongsi bahan-bahan penjangkauan di pejabat, kedai, restoran, kafe, salun kecantikan dan sebagainya. Berdoa supaya Tuhan akan memimpin pelanggan mereka mengambil bahan-bahan ini dan membacanya, dan benih Injil akan ditanam dalam hati mereka. Berdoalah ramai orang akan menyertai kami dalam menyebarkan firman Tuhan di seluruh Malaysia. Sila berdoa …

 

Myanmar

Dengan jumlah penduduk dan ekonomi yang meningkat dengan drastik, Myanmar sedang mengalami perubahan dalam segala lapisan masyarakat. Maka, terdapat permintaan yang mendesak untuk menyokong komuniti Kristian tempatan dengan bahan-bahan renungan yang baik berdasarkan firman Tuhan. Sila berdoa bahawa usaha kami yang membawa firman Tuhan ke kawasan-kawasan pedalaman di bahagian delta dan benua utara; Dia akan terus membekalkan kami melalui umat-Nya agar kos pencetakan dan pengiriman yang semakin meningkat dapat dibiayai. Sila berdoa …

 

Filipina

Gereja-gereja yang menyebarkan Injil semakin bertambah di Filipina, dan ada keperluan yang drastik untuk bekerjasama dengan menyokong mereka dalam usaha pemuridan. Sila berdoa agar usaha kerjasama dan pelayanan bersama gereja-gereja tempatan di luar ibu kota Manila; supaya kami dapat berkongsi bahan-bahan renungan dengan lebih ramai orang dan menemani mereka dalam perjalanan iman ini. Sila berdoa …

 

Singapura

Kami akan menerbitkan sebuah bahan renungan yang baru, He Walks with Me: Devotions for Your Caregiving Journey with God, pada November. Sila berdoa supaya kami dapat bekerjasama dengan pelbagai organisasi Kristian, seperti hospital, hospis, institusi perubatan, dan gereja-gereja yang terlibat dalam pusat penjagaan untuk menguatkan dan mendorong mereka yang terbeban dan mengalami kepenatan dalam memberi penjagaan. Berdoalah agar bahan ini akan menggalakkan mereka berpaling kepada Tuhan dan mendapat hikmah serta kekuatan dalam menangani cabaran-cabaran mereka setiap hari. Sila berdoa …

 

Sri Lanka

Sementara kami menggandakan usaha untuk menghasilkan dan mengagihkan lebih banyak bahan dalam bahasa tempatan seperti Tamil dan Sinhala, kami juga ingin terus menjangkau orang Sri Lanka yang berbahasa Inggeris, iaitu 10 peratus daripada jumlah populasi. Sila berdoa untuk kami apabila kami mempromosikan bahan renungan Our Daily Bread jenis suku tahunan di gereja-gereja di sekitar bandar-bandar Colombo dan Kandy yang merupakan jemaah berbahasa Inggeris yang terbesar. Berdoalah juga untuk risalah kecil penjangkauan Help! I Can’t Face Tomorrow, yang telah diterjemahkan dalam Tamil dan Sinhala dapat memimpin ramai orang mencari harapan dalam Kristus. Sila berdoa …

 

Taiwan

Terdapat lebih daripada 3 juta orang belia di Taiwan yang berumur dalam lingkungan 15 hingga 24 tahun belum mengenal Tuhan. Sejak tahun 2014, kami melawat universiti-universiti dan sekolah menengah untuk berkongsi firman Tuhan dan menjangkau lebih daripada 4,000 pelajar dengan Our Daily Bread dan pelbagai jenis bahan penjangkauan. Sila berdoa supaya ramai orang akan menjalinkan hubungan peribadi dengan Kristus dan akan menjadi matang dalam iman mereka melalui bahan-bahan ini dan laman web golongan belia, ya-mi.org. Sila berdoa …

 

Thailand

Thailand ialah bangsa dengan potensi yang menyebarkan Injil dengan cepat. Sila berdoa apabila kami bekerjasama dengan gereja-gereja untuk mengagihkan bahan-bahan penjangkauan dan pemuridan semasa Perayaan Franklin Graham di Bangkok dan Thailand Selatan pada hujung tahun ini. Berdoalah supaya Tuhan akan bersenang hati dengan bahan-bahan ini untuk membawa orang kepada Dia dan menguatkan iman orang percaya. Sila berdoa …

 

Vietnam

Sila berdoa untuk kami apabila kami bekerjasama dengan kumpulan-kumpulan minoriti etnik dan orang Vietnam yang menghuni di Amerika, Australia, dan New Zealand dengan memberi sokongan melalui bahan-bahan kanak-kanak dan pemuridan dalam bahasa Vietnam. Sila juga berdoa bagi usaha penterjemahan dan Tuhan akan membekalkan kewangan yang secukupnya bagi pencetakan dan pengagihan bahan-bahan. Sila berdoa …