Doalah Bersama Kami

Terima kasih kerana memberi sokongan kepada kami dalam doa! Kami bergantung kepada rahmat Tuhan untuk membantu orang mendekati Tuhan dan memahami firman-Nya melalui bahan-bahan alkitabiah kami. Pusat sumber di negara-negara berikut meminta anda untuk berdoa bersama.

 

 

Malaysia

Terdapat kurang daripada 10 peratus populasi di Malaysia ialah Kristian. Majoriti—kira-kiranya dua pertiga—iaitu lebih daripada 2.5 juta Kristian menghuni di Sabah dan Sarawak (Malaysia Timur). Namun, tidak seperti Semenanjung Malaysia, gereja-gereja di Malaysia Timur tidak mempunyai Alkitab dan bahan-bahan Kristian lain yang cukup untuk memelihara pertumbuhan rohani orang percaya, terutamanya mereka yang menghuni di kawasan pedalaman.
Sila berdoa …

• Untuk pengagihan bahan-bahan kanak-kanak, Words of Wisdom (Siri WOW), satu set buku kecil yang mengandungi cerita-cerita Alkitab, khususnya bagi kanak-kanak telah diterjemahkan kepada bahasa Iban, iaitu bahasa yang dituturkan oleh kebanyakan kumpulan etnik di Sarawak. Kami ingin mencetak dan mengagihkan 60,000 buku pada pertengahan tahun kedua.

• Untuk pengeluaran dan pengagihan lebih banyak bahan pemuridan. Kami akan menerbitkan siri pemuridan ini yang tertulis dalam bahasa Malaysia, dan berharap untuk melatih pengajar-pengajar Sekolah Minggu, pemimpin-pemimpin yang memelihara kumpulan kecil, golongan belia, ibu dan pemimpin-pemimpin gereja menggunakan bahan-bahan ini.

• Untuk pengagihan alat peranti audio. Berdoalah supaya kami dapat membantu pastor dan pemimpin gereja untuk menggembalakan jemaah mereka dengan alat peranti ini yang mengandungi rakaman audio Pedoman Harian, Siri Bimbingan, dan Perjanjian Baru. Kami berharap untuk mengagihkan 2,000 alat peranti kepada pastor-pastor dan pemimpin-pemimpin gereja.

 

Filipina

Filipina ialah salah satu bangsa Kristian yang terbesar di dunia, dengan anggaran 80 peratus daripada populasi ialah anggota Gereja Katolik nominal. Bagaimanapun, kehadiran jemaah sedang menurun, terutamanya golongan muda, berdasarkan laporan yang dibuat oleh para pemerhati yang merujuknya sebagai penurunan secara keseluruhan dalam keagamaan.
Sila berdoa …

• Kami berpeluang untuk bekerjasama dan melayani bersama gereja-gereja tempatan di lokasi-lokasi baru yang terletak di luar ibu kota Manila.

• Acara-acara yang telah kami rancangkan untuk menjangkau wanita-wanita, golongan belia, murid-murid, orang profesional muda, dan pekerja-pekerja serta keluarga mereka dari luar negara akan berjaya dijalankan.

 

Taiwan

Agama Kristian ialah agama minoriti (kurang daripada 10 peratus) di Taiwan, iaitu kebanyakan populasi—terutamanya orang Taiwan yang lebih tua dan dari lapisan masyarakat yang kurang berada—terus mengikut keagamaan dan kepercayaan tradisional. Walaupun Taiwan adalah terbuka kepada mubaligh-mubaligh, kerja misi semakin berkurangan di pulau ini.
Sila berdoa …

• Penghasilan buku-buku Siri Perjalanan Iman dan Adventuring Through The Bible: Old Testament dalam bahasa Cina akan dilengkapkan mengikut jadual masa, dan semua bahan ini akan menjadi sumber rohani yang baik untuk orang percaya.

• Pencarian penulis-penulis yang boleh membantu pelayanan Our Daily Bread Ministries untuk mengarang bahan penjangkauan yang dapat menyentuh hati dan membuka fikiran orang tempatan.