Terima kasih kerana melayani bersama kami melalui sokongan doa! Kami bergantung kepada rahmat Tuhan untuk membantu orang mendekati Tuhan dan memahami firman-Nya melalui bahan-bahan alkitabiah kami. Pelayanan Bahasa Malaysia Our Daily Bread sangat memerlukan pelayanan doa daripada anda semua.

Sila berdoa:

(1) Bahan-bahan Pemuridan
Pada tahun 2020 ini, kami akan mengeluarkan satu siri pemuridan BM. Siri Pemuridan ini terdapat 10 buku, namun hanya buku 1-5 yang akan dicetak pada tahun ini. Buku 6-10 akan dicetak pada akhir tahun ini untuk digunakan pada tahun hadapan. Berdoa agar rancangan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan dan dipakai Tuhan dalam pertumbuhan rohani gereja-gereja tempatan yang berbahasa Malaysia.

(2) Pelayanan Penterjemahan dan Penulis Tempatan
Bermula pada tahun ini (2020), kami ingin membantu memperkaya lagi bahan-bahan bacaan rohani BM melalui pelayanan penterjemahan dan penulis-penulis tempatan. Berdoa bagi para penterjemah agar terus diberi hikmat menterjemah daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Malaysia. Fokus penterjemahan kami adalah buku kanak-kanak dan bahan renungan harian. Berdoa juga bagi para penulis tempatan agar diberi hikmat dan idea-idea baru dalam penulisan untuk menyampaikan mesej Tuhan melalui penulisan mereka demi membantu pertumbuhan rohani anak-anak Tuhan.

(3) Membina Hubungan Rapat dengan Gereja-Gereja BM
Kami rindu untuk menjalin hubungan rapat dengan lebih banyak gereja BM di Sabah dan Sarawak malah bekerjasama dari segi pengedaran bahan-bahan rohani kami. Kami akan melawat lebih banyak gereja BM pada tahun ini, khususnya di Sabah bagi tujuan sedemikian. Berdoa agar ada hubungan baru terbina antara kami dan gereja yang dilawati dan terus membuka peluang bekerjasama dengan mereka. Berdoa agar melalui lawatan dan hubungan terbina ini, bahan-bahan rohani kami dapat disalurkan kepada lebih ramai anak-anak Tuhan sehingga ke perkampungan kecil dan membantu memupuk minat membaca firman Tuhan di kalangan jemaah demi pertumbuhan rohani mereka.