Doalah Bersama Kami

Terima kasih kerana memberi sokongan kepada kami dalam doa! Kami bergantung kepada rahmat Tuhan untuk membantu orang mendekati Tuhan dan memahami firman-Nya melalui bahan-bahan alkitabiah kami. Pusat sumber di negara-negara berikut meminta anda untuk berdoa bersama.

 

 

Malaysia

Sila mendoakan pelayanan Bahasa Malaysia yang berusaha untuk menjangkau lebih ramai orang melalui bahan-bahan berikut:
1) Bahan-bahan kanak-kanak: Siri Cerita Penting dalam dwibahasa-Bahasa Iban & Bahasa
2) Bahan Pemuridan dalam 12 siri
3) Peralatan audio

 

Thailand

Thailand merupakan sebuah negara yang berpotensi untuk menyebarkan Injil dengan cepat. Sila berdoa untuk kami dari Our Daily Bread Ministries di Thailand yang bekerjasama dengan gereja-gereja untuk mengagihkan bahan-bahan penjangkauan dan pemuridan kami di Bangkok semasa Perayaan Franklin Graham dan Selatan Thailand pada akhir tahun ini. Sila berdoa agar Tuhan akan bersenang hati untuk menggunakan bahan-bahan ini untuk memimpin orang ramai kepada Dia dan menguatkan iman orang percaya. Sila berdoa …

 

Singapura

Pasukan YMI kami yang menjangkau generasi orang muda pada abad ke-21 secara global akan menganjurkan sebuah seminar apologetika (membela iman) “Examining the Faith” (Memeriksa Iman Kita) pada 4 Ogos di Gereja Kristian Bartley. Jose Philip, seorang penginjil dan pembela iman dari Pelayanan Antarabangsa Ravi Zacharias (Asia Pasifik), akan membentangkan persoalan yang susah seperti “Bagaimanakah jika agama Kristian adalah satu penipuan?” dan ” Mengapakah Tuhan mengizinkan sesetengah orang mengalami penderitaan yang lebih dahsyat daripada orang lain?” Sila berdoa bersama kami supaya ramai orang muda akan datang. Berdoalah juga Tuhan akan bekerja dalam kehidupan orang muda ini di mana-mana tempat, dan memimpin mereka terus mempunyai hubungan dengan Tuhan yang lebih baik.

Menurut sebuah berita yang akhir-akhir ini, jumlah pengguna dadah yang baharu semakin meningkat di Singapura dan kebanyakan mereka terdiri daripada pelajar-pelajar dan orang profesional. Sila berdoa bersama kami supaya bahan-bahan penjangkauan Breaking Free from Addictions (Pembebasan daripada Penagihan), dapat diagihkan oleh rakan-rakan penjangkauan supaya mereka dapat memimpin rakan sekerja dan pelanggan-pelanggan mereka kepada Kristus yang selaku penyelesaian terbaik bagi segala masalah dalam kehidupan. Sila berdoa …