Apakah Tujuan Hidupku?

Dalam buku ini, bekas Editor Pengurus Our Daily Bread, Kurt De Haan, meninjau tulisan purba tetapi abadi dalam kitab Pengkhutbah untuk mendapatkan beberapa jawapan bagi soalan-soalan yang amat dalam dan sangat menggelisahkan kita. Kelak kita akan melihat bahawa kekayaan Salomo atau kepintarannya tidak diperlukan untuk mendapatkan jawapan yang kita semua bakal temukan dalam buku kecil ini.