Pastor & Anda

Marilah mendapat tahu bagaimana anda boleh menjadi dorongan bagi pemimpin rohani anda, malah dapat menjadi berkat bagi jemaah.