Apabila beberapa pengurus bank senior di Asia ditanyakan soalan kegemaran mereka bagi calon temu duga, salah seorangnya menjawab: “Bagaimanakah anda mendefinisikan kejayaan dan bagaimanakah anda mencapainya?” Ketua Pegawai Eksekutif Citibank Singapura menerangkan, “Aku ingin memahami motif calon temu duga yang ingin mencapai kejayaan. Ini membantu aku tahu sifat dan nilai pandangannya.”

Bagaimanakah dengan Tuhan? Apakah yang dicari-Nya? Kita membaca sesi “temu duga” dalam 1 Samuel 16:1-13. Nabi Samuel diberikan tugas untuk mencari dan melantik raja Israel, dan Tuhan memberi Samuel kriteria ini: “Manusia melihat rupa tetapi Aku melihat hati” (1 Samuel 16:7).

7 calon menjalani temu duga dan ditolak (ayat 8-10). Bagaimanapun, calon yang ke-8, Daud sebagai anak bongsu Isai dan merupakan orang yang paling tidak menepati standard dari segi pencapaian, akhirnya terpilih. Dia memenuhi salah satu kriteria yang dicari Tuhan: “Aku mendapati Daud anak Isai seorang yang menyenangkan hati-Ku. Dia orang yang akan melakukan segala kehendak-Ku” (Kisah Rasul-Rasul 13:22).

Walaupun kemahiran dan pencapaian seseorang adalah penting untuk dipertimbangkan, janganlah kita mengabaikan sifat-sifat yang lebih utama—kejujuran, ketulusan, integriti serta kerendahan hati. Inilah pengajaran yang penting untuk kita: apabila kita ingin menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia, kita mesti rindu untuk bertumbuh dari segi kemahiran dan pengetahuan, dan apa yang lebih penting, menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan.