Sewaktu Benjamin Franklin masih seorang pemuda, dia menyenaraikan dua belas nilai murni yang dia ingin bertumbuh sepanjang hidupnya. Dia menunjukkannya kepada seorang kawan, yang mencadangkan dia menambahkan “kerendahan diri” kepada senarai tersebut. Franklin menyukai cadangan tersebut. Kemudian dia juga menambahkan beberapa panduan untuk membantu dia mencapai setiap nilai murni yang tersenarai. Antara fikiran Franklin tentang kerendahan diri, dia menganggap Yesus sebagai seorang yang patut dicontohi.

Yesus menunjukkan kepada kita contoh yang terbaik tentang kerendahan diri. Firman Tuhan mengatakan, “Hendaklah ada dalam dirimu pemikiran yang ada dalam Kristus Yesus: Dia yang sekalipun dalam bentuk Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi Dia telah mengetepikan martabat diri-Nya, mengambil bentuk seorang hamba, dan datang dengan rupa manusia.” (Filipi 2:5-7).

Yesus menunjukkan contoh kerendahan diri yang terbaik. Sungguhpun Dia kekal bersama Bapa, Dia memilih untuk memikul salib dalam kasih agar melalui kematian-Nya, Dia membawa sesiapa pun yang menerima-Nya ke dalam sukacita hadirat-Nya.

Kita mencontohi kerendahan diri Yesus apabila kita melayani Bapa kita yang di syurga dengan melayani orang lain. Kemurahan hati Yesus memberi kita sekilas pandang tentang keindahan dalam memenuhi keperluan orang lain. Bukannya mudah untuk menjadi rendah diri di alam dunia yang mendahulukan diri sendiri. Namun, apabila kita berdiam dalam kasih Penyelamat kita, Dia akan memberi segala yang kita perlukan untuk mengikut-Nya.