Pada suatu majlis mempersembahkan Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Afrika tempatan, ketua kawasan itu telah dihadiahkan dengan satu salinan. Sebagai tanda penghargaan, dia mengangkat Alkitab ke arah langit dan berseru, “Sekarang kita tahu Tuhan memahami bahasa kita! Kita boleh membaca Alkitab dalam bahasa ibunda kita sendiri.”

Tidak kira apa pun bahasa kita, Bapa syurgawi kita memahaminya. Tetapi selalunya kita berasa tidak dapat menjelaskan hasrat terdalam kita kepada-Nya. Rasul Paulus menggalakkan kita berdoa tanpa mengira bagaimana kita berasa. Paulus bercakap tentang dunia kita yang sedang menderita dan kesakitan kita sendiri: “Seluruh ciptaan mengerang bagaikan sakit melahirkan anak” (Roma 8:22), dan dia membandingkannya dengan kerja-kerja yang dilakukan Roh Kudus bagi pihak kita. “Roh menolong kita dalam kelemahan kita,” tulisnya. “Kita tidak tahu apa yang patut kita doakan, tetapi Roh itu sendiri berdoa syafaat untuk kita dengan rintihan yang tidak dapat disampaikan melalui kata-kata” (Roma 8:26).

Roh Kudus Tuhan mengenal kita secara intim. Dia tahu hasrat kita, bahasa hati kita, dan kata-kata kita yang tidak diucapkan, dan Dia membantu kita dalam komunikasi kita dengan Tuhan. Roh-Nya menarik kita untuk mengubah “menjadi selaras dengan rupa Anak-Nya” (ayat 29).

Bapa syurgawi kita memahami bahasa kita dan bercakap kepada kita melalui firman-Nya. Apabila kita menganggap doa kita adalah lemah atau menjemukan, Roh Kudus-Nya membantu kita bercakap dengan Bapa. Dia menginginkan kita bercakap dengan Dia dalam doa.