Di Barat Slovenia, sebuah kemudahan perubatan rahsia (Hospital Partisan Franja) yang terletak di gaung yang terpencil pernah menempatkan sejumlah besar kakitangan yang merawat ribuan askar yang cedera semasa Perang Dunia II—sementara bersembunyi daripada pemburuan pihak Nazi. Walaupun pusat perubatan ini berjaya menghindari banyak percubaan pihak Nazi untuk mengesan lokasi mereka, perkara yang lebih luar biasa adalah hospital ini (yang diasaskan dan dikendalikan oleh gerakan penentangan Slovenia) merawat tentera daripada kedua-dua pihak tentera Bersekutu dan Paksi. Hospital tersebut menerima semua orang.

Alkitab memanggil kita menolong seluruh dunia untuk disembuhkan secara rohani. Ini bererti kita harus berbelas kasihan terhadap semua orang—tanpa mengira pandangan mereka. Setiap orang, tanpa mengira ideologi mereka, layak mendapat kasih dan kebaikan Kristus. Paulus menegaskan, “Kami dikuasai oleh kasih Kristus; kami sedar bahawa satu orang, iaitu Yesus Kristus sudah mati untuk semua orang” (2 Korintus 5:14). Setiap kita menderita penyakit dosa. Setiap kita sangat memerlukan penyembuhan daripada pengampunan Yesus, dan Dia rela mendekati kita untuk menyembuhkan kita.

Kemudian, dalam suatu langkah yang mengejutkan, Tuhan menugaskan kita “untuk memberitakan hal itu” (ayat 19). Tuhan mengajak kita memerhatikan orang yang cedera dan hancur hati (seperti kita). Kita mengambil bahagian dalam pekerjaan penyembuhan agar orang sakit disembuhkan melalui penyatuan dengan-Nya. Pendamaian dan penyembuhan ini adalah disediakan untuk semua orang yang menerima-Nya.