Bertahun-tahun yang lalu, Joni Mitchell menulis sebuah lagu yang berjudul “Woodstock” ketika dia melihat umat manusia terperangkap dalam “tawar-menawar” dengan Iblis. Untuk mendorong para pendengarnya kembali kepada kehidupan yang lebih sederhana dan damai, Mitchell menuliskan tentang kembali ke “taman.” Mitchell mencerminkan suara hati generasi yang menginginkan makna dan tujuan kehidupan.

Lagu Mitchell “Taman” yang bernada puisi adalah merujuk kepada Taman Eden, sudah tentunya. Eden adalah firdaus yang diciptakan Tuhan untuk kita sejak awal. Di taman ini, Adam dan Hawa sering bertemu dengan Tuhan—sehinggalah pada hari mereka membuat tawar-menawar dengan Iblis (lihat Kejadian 3:6-7). Hari itu berbeza dengan hari-hari sebelumnya. “Pada petang itu, mereka mendengar TUHAN Allah berjalan di taman, lalu mereka bersembunyi di antara pokok-pokok supaya tidak dapat dilihat-Nya” (ayat 8).

Ketika Tuhan bertanya apa yang telah dilakukan mereka, Adam dan Hawa saling menyalahkan. Walaupun mereka menafikan dosa masing-masing, Tuhan tidak meninggalkan mereka di sana. Dia “membuat pakaian daripada kulit binatang untuk Adam dan isterinya, lalu mengenakan pakaian itu pada mereka” (ayat 21), pengorbanan yang membayangkan kematian yang ditanggung oleh Yesus untuk menutup dosa-dosa kita.

Tuhan tidak memberi kita jalan kembali ke Eden. Dia memberi kita jalan ke hadapan untuk memulihkan hubungan dengan Dia. Kita tidak boleh kembali ke taman itu, tetapi kita boleh kembali kepada Tuhan, pemilik taman itu.