Dalam satu video YouTube, Alan Glustoff, seorang petani keju di Goshen, New York, menerangkan proses penuaan keju, satu proses yang menambahkan rasa dan tekstur keju. Sebelum produk itu dihantar ke pasaran, setiap blok keju perlu disimpan di rak di dalam gua bawah tanah selama 6 hingga 12 bulan. Dalam persekitaran lembap ini, keju diuruskan dengan cermat. “Kami melakukan yang terbaik untuk memberikan persekitaran yang sesuai untuk penapaian … [dan] berkembang menjadi keju dengan potensi sebenar,” jelas Glustoff.

Semangat Glustoff untuk mengembangkan potensi keju yang dihasilkannya mengingatkan saya akan semangat Tuhan untuk membangunkan “potensi sebenar” anak-anak-Nya sehingga mereka boleh berbuah dan menjadi matang. Dalam Efesus 4, Rasul Paulus menggambarkan orang yang terlibat dalam proses ini: rasul, nabi, pembawa Berita Baik, pemelihara jemaah, dan guru (ayat 11). Orang yang mempunyai kurnia-kurnia ini membantu merangsangkan pertumbuhan setiap umat-Nya serta menggalakkan mereka melayani Tuhan (“pelayanan” yang disebutkan dalam ayat 12). Matlamatnya adalah “kita akan menjadi matang dan sempurna seperti Kristus” (ayat 13).

Pertumbuhan rohani datang melalui kuasa Roh Kudus ketika kita berserah kepada proses pematangan-Nya. Dengan mengikut bimbingan orang yang diletakkan-Nya dalam kehidupan kita, kita menjadi lebih efektif apabila Dia mengutus kita untuk pelayanan-Nya.