Ketika seekor anak kucing yang bernama Radamenes sakit tenat, kucing itu ditinggalkan di pusat perlindungan haiwan. Anak kucing tersebut dirawat sehingga sihat lalu dipelihara oleh doktor haiwan itu. Kemudian, Radamenes pun menjadi penghuni sepenuh masa di pusat perlindungan itu dan sekarang meluangkan masa untuk “menghiburkan” kucing-kucing dan anjing-anjing lain yang baru menjalani pembedahan atau sedang beransur pulih daripada penyakit—melalui kehadiran yang mesra dan bunyi ngiau yang lembut.

Cerita itu satu gambaran kecil tentang apa yang dilakukan Tuhan untuk kita—dan apa yang dapat kita lakukan untuk orang lain sebagai balasan. Dia menjaga kita sewaktu kita sakit atau bergelut dengan masalah, dan Dia memberikan ketenangan kepada kita dengan hadirat-Nya. Dalam 2 Korintus, Rasul Paulus menyebut Tuhan kita sebagai “Bapa yang berbelas kasihan dan Dia Allah yang sentiasa menolong kita” (1:3). Apabila kita berputus asa, sedih, atau teraniaya, Dia ada di situ demi kita. Apabila kita berpaling kepada-Nya dalam doa, Dia “menolong [kita] semasa [kita] mengalami kesusahan” (ayat 4).

Akan tetapi, ayat 4 bukan setakat itu. Paulus yang sudah melalui penderitaan yang sangat teruk terus berkata, “dengan pertolongan yang kami terima daripada Allah, kami pun dapat menolong semua orang yang mengalami kesusahan.” Tuhan Bapa menghiburkan kita dan setelah kita mengalami penghiburan-Nya, kita pun mampu menghiburkan orang lain.

Penyelamat kita yang penuh belas kasihan dan menderita untuk kita, mampu sekali untuk menghiburkan kita sewaktu kita menderita dan berdukacita (ayat 5). Dia menolong kita menghadapi penderitaan dan melengkapi kita untuk memberikan penghiburan kepada orang lain.