Mereka memandang gambar yang sudah pudar kemudian memandang saya. Selepas itu mereka memandang bapa saya, dan kembali memandang saya. Kemudian memandang lagi kepada bapa saya. Mata mereka besar seperti piring! “Bapa, kamu kelihatan seperti datuk sewaktu dia masih muda!” Saya dan bapa saya tersenyum kerana kami sudah ketahui perkara ini sejak dahulu, namun anak saya baru sahaja menyedari hal tersebut. Walaupun saya dan bapa saya memang orang yang berbeza, tetapi pada realitinya saya memang benar-benar serupa dengan bapa saya sewaktu dia masih muda: dari segi ketinggian, saiz tubuh yang kurus, kepala dengan rambut gelap yang tebal, hidung yang mancung, dan telinga yang agak besar. Tidak, saya bukan bapa saya, tetapi jelas saya anak bapa saya.

Seorang pengikut Yesus yang bernama Filipus, pernah sekali bertanya, “Ya Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami” (Yohanes 14:8). Itu bukannya pertama kali Yesus menyatakan hal itu, namun respons-Nya masih menyebabkan mereka tertanya-tanya: “Orang yang sudah melihat Aku, sudah melihat Bapa” (ayat 9). Keserupaan fizikal yang ada antara saya dan bapa saya adalah berbeza dengan apa yang dikatakan Yesus: “Tidakkah kamu percaya bahawa Aku bersatu dengan Bapa, dan Bapa bersatu dengan Aku?” (ayat 10). Inti-Nya dan karakter-Nya adalah sama dengan Bapa-Nya.

Pada saat itu, Yesus berkata dengan terus terang kepada pengikut-pengikut-Nya yang dikasihi dan kita: Jika anda ingin mengetahui tentang ciri-ciri Tuhan, lihatlah Aku.