Tuhan suka memakai orang yang dipandang rendah oleh dunia. William Carey dibesarkan di sebuah kampung kecil pada tahun 1700-an dan tidak menerima pendidikan formal. Dia kurang berjaya dalam perniagaannya dan hidup dalam kemiskinan. Tetapi Tuhan memberikannya semangat untuk berkongsi berita baik dan memanggil dia menjadi seorang penginjil. Carey mempelajari bahasa Yunani, Ibrani dan Latin. Dia akhirnya menterjemahkan Perjanjian Baru yang pertama kepada bahasa Benggali. Pada hari ini dia dianggap sebagai “Bapa Misi Moden”. Namun dalam surat kepada anak saudaranya, dia memberikan penilaian yang rendah hati mengenai kebolehannya: “Saya terus berusaha. Saya terus bertahan.”

Apabila Tuhan memanggil kita melakukan sesuatu tugas, Dia juga memberikan kita kekuatan untuk melaksanakannya tanpa mengira keterbatasan kita. Dalam Hakim-Hakim 6:12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berkata, “TUHAN menyertai engkau, hai pemuda gagah berani!” Malaikat kemudian memberitahunya untuk menyelamatkan Israel daripada orang Midian yang sering menyerbu bandar-bandar dan tanam-tanaman mereka. Tetapi Gideon yang tidak pernah mendengar orang menggelar dia sebagai “pemuda yang gagah berani”, jadi dia menjawab dengan rendah diri, “Bagaimana mungkin aku menyelamatkan umat Israel? Puakku yang paling lemah di kalangan suku Manasye” (ayat 15). Namun Tuhan masih memakai Gideon untuk membebaskan umat-Nya.

Kunci kejayaan Gideon adalah “TUHAN menyertai engkau” (ayat 12). Ketika kita berjalan bersama Penyelamat kita dengan rendah hati dan bergantung pada kekuatan-Nya, Dia akan memampukan kita melakukan apa yang hanya dapat dimampukan dan digenapi melalui Dia.