Ketika menulis buku bertajuk The Atlantic, pengarang Arthur C. Brooks menceritakan lawatannya ke Muzium Istana Negara di Taiwan, sebuah tempat yang mengandungi salah satu koleksi seni Cina terbesar di dunia. Pemandu muzium bertanya kepadanya, “Apakah yang anda fikirkan apabila saya meminta anda membayangkan sebuah karya seni yang belum dimulakan?” Brooks berkata, “Sebuah kanvas yang kosong, rasanya.” Pemandu tersebut menjawab, “Terdapat cara lain untuk melihatnya: Karya seni tersebut sudah wujud, dan tugas para seniman semata-mata adalah untuk mendedahkannya.”

Dalam Efesus 2:10, perkataan buatan yang diterjemahkan sebagai “ciptaan” atau “hasil karya” dalam versi Alkitab lain adalah berasal daripada perkataan Yunani poiēma, yang juga mempunyai maksud puisi. Tuhan telah menciptakan kita sebagai karya seni, puisi yang hidup. Namun seni kita telah dikaburkan: “Kamu telah mati akibat kesalahan dan dosa” (ayat 1). Dalam ayat lain, maksud kata-kata pemandu muzium tersebut adalah, “Seni dalam diri kita sememangnya sudah wujud, dan ia merupakan tugas Seniman Ilahi untuk mendedahkannya.” Sesungguhnya, Tuhan sedang memulihkan kita, karya agung-Nya: “Namun Allah, yang kaya dengan belas kasihan … telah menghidupkan kita bersama Kristus” (ayat 4-5).

Ketika kita menghadapi cabaran dan kesukaran, kita memperoleh damai dengan mengetahui bahawa Seniman Ilahi sedang bekerja: “Kerana Allah yang bekerja dalam dirimu, menyebabkan kamu berkehendak dan menjalankan kerja untuk keredaan-Nya” (Filipi 2:13). Kita harus mengetahui bahawa Tuhan sedang bekerja dalam diri kita untuk mendedahkan karya agung-Nya.