Dalam program televisyen tentang pengubahsuaian rumah yang popular, penonton sering mendengar pengacara program berkata, “Bayangkan ini!” Kemudian dia mengungkapkan apa yang mungkin terjadi apabila barang-barang lama diperbaiki serta dinding dan lantai yang rapuh dicat semula. Dalam satu episod, setelah pengubahsuaian, pemilik rumah itu sangat gembira sehingga perkataan “Cantiknya!” keluar dari bibirnya sebanyak 3 kali.

Ungkapan yang menakjubkan seperti “Bayangkan ini!” dalam Alkitab, dapat dilihat dalam Yesaya 65:17–25. Alangkah indahnya penciptaan semula! Pengubahsuaian langit dan bumi akan berlaku pada masa akan datang (ayat 17). Segala ini bukan sekadar luaran tetapi orang akan mengalami perubahan dan pemeliharaan secara mendalam dan nyata. “Orang yang membina rumah akan mendiaminya; … mereka yang menanam pokok anggur akan menikmati hasilnya” (ayat 21-22). Masa kejahatan akan berlalu: “Tidak ada yang akan berbuat jahat ataupun berlaku binasa di seluruh gunung-Ku yang suci” (ayat 25).

Sementara pemulihan yang dinubuatkan dalam Yesaya 65 akan digenapi pada masa hadapan, Tuhan yang mengatur pemulihan sejagat sedang mengerjakan pengubahan hidup sekarang. Rasul Paulus meyakinkan kita, “Apabila seseorang bersatu dengan Kristus, orang itu menjadi manusia baru. Yang lama sudah lenyap dan yang baru bermula” (2 Korintus 5:17). Adakah anda memerlukan pemulihan? Adakah hidup anda hancur akibat keraguan, ketidaktaatan dan kesakitan? Perubahan hidup melalui Yesus itu nyata dan indah, serta tersedia bagi mereka yang mencari dan mempercayai Dia.